Incassopraktijk Particulier

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. heeft ruime ervaring op het gebied van de incassopraktijk. Tevens kunt u bij ons terecht om beslag te leggen onder de schuldenaar. Ook kunnen wij u bijstaan wanneer een deurwaarder beslag op uw rekeningen wil leggen of heeft gelegd. Ons team is gericht op een snelle en praktische oplossing.

Wij adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

  • schuldvorderingen / incasso’s;
  • kort geding voor een voorlopige voorziening;
  • beslagleggingen (zowel conservatoir als executoriaal);
  • derdenbeslag;
  • bankgaranties / zekerheidstellingen;
  • aanvragen van het faillissement (voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen).

Beslagleggingen

Als er een beslaglegging wordt gedaan, wordt er doorgaans gesproken over twee soorten beslagen. Het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. De gerechtelijke procedure maakt het verschil tussen deze twee beslagen. Het traject voorafgaand aan de gerechtelijke procedure wordt het conservatoir beslag genoemd, is de procedure afgerond dan wordt er gesproken over een executoriaal beslag.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag is afgeleid van het woord conserveren of bewaren. De schuldenaar heeft niet voldaan aan zijn verplichting tot het betalen van een vordering. De schuldeiser kan dan conservatoir beslag leggen. Eigenlijk worden de in beslag genomen goederen ‘bewaard’ tot er een uitspraak van de rechter is geweest. Zo is daarna duidelijk wat er met de goederen moet gebeuren.

Vaak komt een conservatoir beslag als een verrassing. Dat moet ook, omdat diegene op wiens goederen beslag gelegd wordt anders vooraf maatregelen kan nemen en deze goederen bijvoorbeeld kan verplaatsen of verkopen.

Voor een dergelijke beslaglegging is altijd toestemming van de rechter nodig. U kunt, wanneer er bij u een conservatoir beslag gelegd is, altijd in beroep gaan bij de rechter.

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is afgeleid van het woord ‘executeren’, dat ook wel tenuitvoerleggen betekent. Het executoriaal beslag wordt gelegd na een vonnis. De schuldenaar weigert zich aan de verplichtingen van dit vonnis te houden. Het vonnis wordt dan ten uitvoer gelegd middels een executoriaal beslag.

Er kan slechts overgegaan worden tot het doen van executoriaal beslag wanneer er een executoriale titel is. Deze titel is meestal een vonnis van de rechtbank. Echter kan ook een dwangbevel een executoriale titel opleveren. Boven een executoriale titel staan de woorden ‘In naam der Koning’.

Derdenbeslag

Een deurwaarder mag beslag leggen op het gehele vermogen van de schuldenaar. Hieronder behoren ook vorderingen die de schuldenaar heeft op andere personen. Deze anderen worden in de juridische beslagwereld derden genoemd. Bij derdenbeslag wordt dus eigenlijk beslag gelegd bij iemand anders dan bij de schuldenaar.

De meest bekende vorm van derdenbeslag is het loonbeslag. De deurwaarder legt dan bij uw werkgever beslag op uw loon, waardoor u niet uw gehele loon uitbetaald krijgt. Ook het bankbeslag, waarbij de deurwaarder beslag legt op uw rekening(en) is een bekende vorm van derdenbeslag.

Weten waar u goed aan doet?

Wilt u een deskundige naar uw poging tot beslaglegging laten kijken? Of wilt u dat een beslag wordt opgeheven? Smit Advocaat en Belastingkundige B.V. weet precies waar op gelet dient te worden. Voor zowel het aanvragen van een beslag als het aanvechten van een beslag kunt u bij Smit Advocaat en Belastingkundige B.V. terecht.

Benieuwd naar onze kennis en ervaring of direct een adviesgesprek aanvragen? Dat kan. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Gebruik het contactformulier op onze website of bel naar: 010 – 30 70 333.