Sportrecht Particulier

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V heeft ruime ervaring op het gebied van het sportrecht.

In de sport komen regelmatig vraagstukken en conflicten voor die vragen om een ervaren en creatieve aanpak. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om contractonderhandelingen, het beëindigen van een overeenkomst, een tuchtrechtzaak of sponsorcontact.

Ons team biedt ondersteuning op de volgende deelgebieden:

 • gedragsregels, reglementen en protocollen;
 • aansprakelijkheid van vereniging, verenigingsbestuur, coaches, trainers en individuele sporters;
 • het verenigingsrecht;
 • huur, eigendom en erfpacht van sportaccommodaties;
 • imagecontracten;
 • sponsorcontracten;
 • huur- en spelerscontracten;
 • licentieovereenkomsten;
 • royalty-overeenkomsten;
 • doping (reglementen / controle);
 • transfers (ook ten aanzien van solidariteitsvergoedingen en opleidingsvergoedingen);
 • het arbeidsrecht; arbeidscontracten en arbeidsconflicten.

Vroegtijdige inbreng

Ons team begeleidt uw vraagstukken en procedures van begin tot eind. Goede advisering in het begin van het proces geeft meer zekerheid voor een goede afwikkeling. Laat u bijtijds adviseren om ter voorkomen dat u in een valkuil stapt of onnodige risico’s loopt.

Conflictbemiddeling

Is het toch tot een conflict gekomen? Neemt u dan gelijk contact met ons op. Wij staan u graag bij in de procedure.