Belastingrecht

Belastingrecht

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. is in het bijzonder gespecialiseerd in het belastingrecht. Het belastingrecht is een ingewikkelde materie en het is dan ook van groot belang dat u in belastingzaken wordt bijgestaan door een echte professional. Ons team staat u daarin dan ook graag bij.

Wij adviseren, procederen en begeleiden op de volgende gebieden:

  • belastingen;
  • douanewetgeving;
  • dubbele belastingheffing;
  • fiscaal strafrecht.

Vroegtijdige inbreng

Belastingen en aangiftes dienen vanaf het starten van uw onderneming goed op orde te zijn. Het is dan ook van groot belang dat u op tijd advies inwint over de te volgen strategie. Laat u bijtijds adviseren om te voorkomen dat u in een valkuil stapt of onnodige risico’s loopt. Onze belastingkundige staat u graag bij voor het geven van belastingadvies.

Conflictbemiddeling

Bent u momenteel verwikkeld in een procedure over belastingen? Neem dan gelijk contact met ons op. Wij staan u graag bij!