Bestuursrecht

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. heeft veel ervaring met het bestuursrecht. Hoewel het grootste deel van het bestuursrecht de relatie tussen de burger en de overheid betreft, kunt u als ondernemer ook te maken krijgen met het bestuursrecht. Ons team staat u daarin dan ook graag bij.

Wij adviseren, procederen en begeleiden op de volgende gebieden:

  • vergunningen;
  • bestemmingsplan;
  • omgevingsrecht;
  • planschadevergoeding;
  • overheidsaansprakelijkheid;
  • nadeelcompensatie;
  • aanbestedingsrecht.

Vroegtijdige inbreng

Het bestuursrecht heeft haar eigen regels en procedures. Het is dan ook van groot belang dat u op tijd advies inwint over de te volgen strategie. Laat u bijtijds adviseren om te voorkomen dat u in een valkuil stapt of onnodige risico’s loopt.

Conflictbemiddeling

Bent u momenteel verwikkeld in een bestuursrechtelijke procedure? Neem dan gelijk contact met ons op. Wij staan u graag bij!