Civiel recht

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. heeft ruime ervaring op het gebied van civiel recht. Het civiele recht omvat vrijwel alle burgerlijke vraagstukken. Ons team is gespecialiseerd in meerdere onderdelen van het civiele recht en staat u daarin dan ook graag bij.

Wij adviseren, procederen en begeleiden op de volgende gebieden:

  • aansprakelijkheidsstellingen;
  • onrechtmatige daadsvorderingen;
  • wanprestatie;
  • nakoming vorderen;
  • ontbinding vorderen;
  • vorderingen op grond van de exhibitieplicht (843a Rv);
  • ondernemingsrecht;
  • huur- en bouwrecht;
  • arbeidsrecht;
  • verbintenissenrecht.

Vroegtijdige inbreng

Civiele procedures beginnen vaak bij kleine problemen. Het is daarom van groot belang dat u op tijd advies inwint. Laat u bijtijds adviseren om te voorkomen dat u in een valkuil stapt of onnodige risico’s loopt.

Conflictbemiddeling

Bent u momenteel verwikkeld in een civiele procedure? Neem dan gelijk contact met ons op. Wij staan u graag bij!