Hippisch recht

Hippisch recht

Het hippisch recht is een bijzonder rechtsgebied waarin het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. zich vergaand gespecialiseerd heeft. Wij werken voor professionele partijen, zoals handelsstallen, maneges en verzekeraars. Daarnaast hebben enkelen van ons team ervaring binnen de paardensport, waardoor er meer feeling met het rechtsgebied is ontstaan dan eventuele andere kantoren zullen hebben.

U kunt bij ons terecht met alle juridische vragen met betrekking het hippisch recht over onder meer de volgende zaken:

Voor verzekeraars, bedrijven/eigen risicodragers (Schadesectie):

  • aansprakelijkheid van eigenaren, berijders en verzorgers van paarden;
  • aansprakelijkheid van maneges en stalhouders;
  • aansprakelijkheid van dierenartsen en hoefsmeden.

Voor professionele partijen en particulieren (sectie Ondernemingsrecht):

  • opstellen en beoordelen van alle contracten (overeenkomsten voor koop- en verkoop, stalling, training, huur/lease, sponsoring en samenwerking);
  • geschillen over de aan- en verkoop van paarden (bijvoorbeeld over verborgen gebreken);
  • geschillen met dierenartsen (o.a. over behandeling van bijvoorbeeld koliek of keuringsrapporten).

Vroegtijdig advies

Hippisch recht kent een toenemende belangstelling; op zowel sportief als economisch vlak is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. En aangezien het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, is juridisch advies van een hippisch specialist zeer welkom. Als u uw contracten en andere zaken op voorhand goed regelt, kan dat veel problemen – en mogelijk geschillen – voorkomen. Wij kennen de materie en kunnen u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden. Het is belangrijk om u aan het begin van elk proces of elke aankoop goed te laten adviseren.

Conflictbemiddeling

Is het toch tot een conflict gekomen? Neemt u dan gelijk contact met ons op. Wij staan u graag bij in de procedure.

Project Glue-U

Graag attenderen wij u op de “Glu Shu” en “Hoofcare”  voor paarden en verzorgers om ervoor te zorgen dat er geen infecties komen en dat uw geliefde paard sneller zal lopen dan wel ingezet kan worden voor uw sport.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Catcolne Logistics

Glue-U