Strafrecht

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. is in het bijzonder gespecialiseerd in het strafrecht. Tijdens strafzaken is het van groot belang dat u goed verdedigd wordt in de procedure tegen het OM. Ons team staat u daarin dan ook graag bij.

Wij adviseren, procederen en begeleiden op de volgende gebieden:

  • economisch strafrecht;
  • procedures van het OM tegen bestuurders of de onderneming;
  • aangiftes en klaagschriften tegen het niet in behandeling nemen van aangiftes;
  • faillissementsfraude;
  • Wet op Financieel Toezicht;
  • fiscaal strafrecht.

Vroegtijdige inbreng

Strafzaken beginnen regelmatig klein en worden dan steeds meer uitgebouwd. Het is dan ook van groot belang dat u op tijd advies inwint over de te volgen strategie. Laat u bijtijds adviseren om te voorkomen dat u in een valkuil stapt of onnodige risico’s loopt.

Conflictbemiddeling

Bent u momenteel verwikkeld in een strafzaak of heeft u vragen over het strafrecht? Neem dan gelijk contact met ons op. Wij staan u graag bij!