Transactiepraktijk

Het team van Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. heeft ruime ervaring op het gebied van transacties. Ons team is gericht op een snelle en praktische participatie. Daarnaast kan ons team u snel informeren over de risico’s en kansen van de participatie om zo met een zeker gevoel de onderhandelingen in te stappen.

Wij adviseren en begeleiden op de volgende gebieden:

  • aandelentransacties;
  • activa-passivatransacties;
  • private equity;
  • joint ventures;
  • overnames;
  • herstructureringen;
  • fusies;
  • afbreken onderhandelingen / schadevergoedingen (pre-contactuele goede trouw).

Aandelentransacties

Wilt u een onderneming overdragen en is uw onderneming een B.V.? Dan kan dit middels één of meerdere aandelentransacties. Er worden dan via een activa-passivatransactie aandelen overgedragen in de B.V.

Het voordeel van een overdracht met aandelentransacties is dat er doorgaans minder te regelen valt. Dit omdat de B.V. een zelfstandige rechtspersoon is. De kopende partij neemt automatisch alle rechten en natuurlijk ook alle plichten ten aanzien van de onderneming op zich.

De koper bij aandelentransacties

Als koper is het belangrijk duidelijk te hebben welke verplichtingen en rechten het overnemen van de aandelen met zich mee brengt. Dit omdat na overdracht de koper voor de B.V. verantwoordelijk is. Hierbij kan Smit Advocaat en Belastingkundige B.V. u helpen. Wij voeren in dit geval een zogenaamde due diligence uit. Dit due diligence maakt het mogelijk om de vennootschap te beoordelen op de risico’s.

De verkoper bij aandelentransacties

Als verkopende partij van aandelen is een B.V. dient er rekening gehouden te worden met aansprakelijkheid en toekomstige vennootschapsbelastingschuld van de B.V. Hier zijn uitzonderingen op, bijvoorbeeld wanneer de verkoper kan bewijzen dat het niet door hem komt dat de belasting niet betaald kan worden. Wel is het van groot belang om vooraf goed op de hoogte van wat de regels zijn en waar op gelet dient te worden.

Vermijd aansprakelijkheid

Verkopers van aandelen dienen aldus een zekere mate van onderzoek te doen naar de intenties van de kopers van hun aandelen. Kopers dienen zich ook vooraf te realiseren welke verantwoordelijkheden zij op zich nemen bij een aandelentransactie. Wanneer aandelen worden verkocht aan een opkoper die daarna de B.V. failliet laat gaan of leeghaalt, kan dat ook gevolgen hebben voor de verkoper.

Weten waar u goed aan doet?

Wilt u een deskundige naar uw aandelentransacties laten kijken? Smit Advocaat en Belastingkundige B.V. weet precies waar op gelet dient te worden. Voor zowel een opkopende partij als een verkopende partij kunnen wij uw aandelentransactie doorlichten en u hierin bijstaan.

Benieuwd naar onze kennis en ervaring of direct een adviesgesprek aanvragen? Dat kan. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Gebruik het contactformulier op onze website of bel naar: 010 – 30 70 333.

Vroegtijdige inbreng

Ons team begeleidt uw vraagstukken en procedures van begin tot eind. Goede advisering in het begin van het proces geeft meer zekerheid voor een goede afwikkeling. Laat u bijtijds adviseren om ter voorkomen dat u in een valkuil stapt of onnodige risico’s loopt.

Conflictbemiddeling

Is het toch tot een conflict gekomen? Neemt u dan gelijk contact met ons op? Wij staan u graag bij in de procedure.